Skills: Labb

Aktuellt i Labbet

Aktuellt i Labbet

För närvarande pågår två utforskande arbeten:

Dansaren Karin Taliga, regissören Rolf Sossna och berättaren Jerk Elmén undersöker relationen mellan dans, muntligt berättande och teater.
Vad är likheterna och skillnaderna dem emellan? Hur berikar dans, storytelling och teater varandra? Kan de uppgå i en högre enhet?

Dansaren Kristoffer Hahn utforskar sambandet mellan kropp och språk.