Skills: Staff

Julia Burén

Julia studerar vid Göteborgs universitet och praktiserar på Masthuggsteatern, bl.a. som regiassistent på Lite vatten med gurka.