Jens Peter Karlsson

Jens Peter Karlsson har skrivit och regisserat högstadie- och gymnasieföreställningen Mörkrädd. Han har varit på Masthuggsteatern under våren och delar av hösten 2016.