Skills: Labb

En föreställning om ingenting

Allting började i oktober, med tre skådespelare, en koreograf och en scen att spela på. Allt som behövdes var ett manus. Men jag hade ingenting att berätta. Ingenting. Absolut ingenting. Så jag skrev ned det. Det blev etthundratretton sidor galenskap, helt utan logik eller dramatik.

Sedan började repetitionerna. Vi strök och lade till text, gruppen tog sig an manuset och tillförde ingenting (eller sina föreställningar om ingenting) och ur det började en historia att kristallisera sig.

Nu är det snart premiär och mitt ingenting har förvandlats till någonting, ett någonting som är skrämmande likt verkligheten. Det finns en historia som vill bli berättad. Det finns roller som har fått liv – mycket mänskliga roller dessutom. Jag vet inte vems historia vi berättar eller var den kommer ifrån. För egentligen gjorde vi ju ingenting.

Fredrik Glahns
Författare, våren 2009

Projektgrupp XYZ som har gått ihop särskilt för denna uppsättning.
Premiär lördag 4 april 2009.

På scen:
Henrik Bergström – X, Anna-Carin Henricsson – Y och Joel Berg – Z.
Manus & idé: Fredrik Glahns
Scenisk coach: Anna Engberg

ikonY_med_boll