Emilie Sahlén

Skådespelare

Emilie gjorde sin praktik från teaterhögskolan i Malmö på Masthuggsteatern och medverkade då i föreställningen Schaktet 2015.
medverkande även i Skatten 2016/17 och i Hemulen som älskade tystnad 2016/17.