Skills: Historik

Blått hus med röda kinder (1999)

Av: Staffan Göthe
Do: Åsa BodinKarlsson
Mormor: Åsa Wennström Sandsjö
Möljemo / Mol: Martin Nilsson
Regi: Rolf Sossna
Musik: Ann Rundquist & Little Ed
Scenografi: Råger Johansson
Kostym: Britt Fornander
Masker: Torbjörn Alström
Ljus: Martin Nilsson
Rekvisita: Elisabeth Karlsson
Ljud och mix: Martin Nilsson

Premiär: 20 februari 1999

“Det här börjar inte så bra”, säger mormor till flickan Do.
Flickan är ju inte som ett vanligt barn. Hon uppför sig
underligt, märker ord och gör grodan. Vad skall Hasse
Möljemo tycka? Hur skall det gå? Och Do – får hon träda
in i sorgens boning? Blir hon sedd?

En pjäs om krocken mellan våra föreställningar och det
som verkligen är, om längtan att bli bekräftad, om
missförstånd och om det möjliga mötet. En rolig,
tänkvärd och underbar pjäs.

Blått hus med röda kinder spelades för barn från 8 år.