Anna Sjövall

Anna Sjövall har gästat Masthuggsteatern ett flertal gånger.
Översatt och regisserat Schaktet 2014
Dramatiserat och regisserat Hemulen som älskade tystnad 2016