Skills: Staff

Anna Sjövall

Regissör på Masthuggsteatern flertal gånger.
Översatt och regisserat Schaktet 2014
Hemulen som älskade tystnad 2016