Skills: Staff

Amanda Clausen, tekniker

Amanda Clausen är hustekniker på Masthuggsteatern. Hon är även körtekniker på Gudspartikeln.