Om oss

MasthuggsTeatern bildades 1992 (då med namnet En Annan Teater). Under de första åren hade vi lokaler på Tredje Långgatan och flyttade därifrån 1997 till vår nuvarande scen på Masthuggsterrassen.

MasthuggsTeaterns övergripande syfte är att spela kvalitativ meningsfull teater för människor i alla åldrar. Vi vill vara en röst i det offentliga rummet och tror att konst kan förändra människors sätt att tänka och känna, och därmed världen. Vi är en medlemsstyrd teater, vilket innebär att vi har en platt organisation, där alla större beslut fattas gemensamt av medlemmarna. Beslut såväl av konstnärlig art som i mer praktiska frågor.

Konstnärligt har vi genom åren vi i huvudsak rört oss längs tre spår: Berättandet, den utåtriktade lekfulla teatraliteten, gränsöverskridande blandformer.