Hemulen som älskade tystnad, Masthuggsteatern Göteborg, 160215.